วิธีการดูเนื้อคู่

การดูเนื้อคู่ตามหลักคัมภีร์พลิกชะตา เฉิน มู่ ชิว ดูได้จากฐานวันเกิด โดยต้องดูจาก ราศีล่างก่อนว่าเป็นราศีที่สมพงศ์หรือถูกโฉลกกันหรือไม่ ประกอบกับการดูจากราศีบนของวันเกิด ของทั้งคู่ว่าเป็นธาตุที่สนับสนุนเกื้อกูลกันหรือเปล่า

การดูราศีล่างของวันเกิด เทียบได้ดังนี้คือ
ราศีชวด ถูกโฉลกกับ ราศีฉลู สมพงศ์กับ ราศีมะโรง และราศีวอก
ราศีฉลู ถูกโฉลกกับ ราศีชวด สมพงศ์กับ ราศีมะเส็ง และราศีระกา
ราศีขาล ถูกโฉลกกับ ราศีกุน สมพงศ์กับ ราศีมะเมีย และราศีจอ
ราศีเถาะ ถูกโฉลกกับ ราศีจอ สมพงศ์กับ ราศีมะแม และราศีกุน
ราศีมะโรง ถูกโฉลกกับ ราศีระกา สมพงศ์กับ ราศีชวด และราศีวอก
ราศีมะเส็ง ถูกโฉลกกับ ราศีวอก สมพงศ์กับ ราศีฉลู และราศีระกา
ราศีมเเมีย ถูกโฉลกกับ ราศีมะแม สมพงศ์กับ ราศีขาล และราศีจอ
ราศีมะแม ถูกโฉลกกับ ราศีมะเมีย สมพงศ์กับ ราศีเถาะ และราศีกุน
ราศีวอก ถูกโฉลกกับ ราศีมะเส็ง สมพงศ์กับ ราศีชวด และราศีมะโรง
ราศีระกา ถูกโฉลกกับ ราศีมะโรง สมพงศ์กับ ราศีฉลู และราศีมะเส็ง
ราศีจอ ถูกโฉลกกับ ราศีเถาะ สมพงศ์กับ ราศีขาล และราศีมะเมีย
ราศีกุน ถูกโฉลกกับ ราศีขาล สมพงศ์กับ ราศีเถาะ และราศีมะแม
การดูธาตุจากราศีบนของวันเกิด เทียบได้ดังนี้คือ
ธาตุไม้ มีธาตุที่เกื้อกูลคือ ธาตุน้ำ มีธาตุที่ส่งเสริมคือ ธาตุดิน
ธาตุไฟ มีธาตุที่เกื้อกูลคือ ธาตุไม้ มีธาตุที่ส่งเสริมคือ ธาตุทอง
ธาตุดิน มีธาตุที่เกื้อกูลคือ ธาตุไฟ มีธาตุที่ส่งเสริมคือ ธาตุน้ำ
ธาตุทอง มีธาตุที่เกื้อกูลคือ ธาตุดิน มีธาตุที่ส่งเสริมคือ ธาตุไม้
ธาตุน้ำ มีธาตุที่เกื้อกูลคือ ธาตุทอง มีธาตุที่ส่งเสริมคือ ธาตุไฟ
ธาตุราศีบนของวันเกิดเป็นธาตุเดียวกัน เป็นคู่ธาตุคือสนับสนุนกัน