ดาวย่อยอันตราย

ตามหลักวิชาของ คัมภีร์พลิกชะตา เฉิน มู่ ชิว เมื่อตั้งดวงเรียบร้อยแล้ว คำทำนายจะออกมาทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย คำทำนายดาวหลัก คำทำนายดาวย่อย คำทำนายพื้นฐานดวงชะตาตามธาตุ

อาจารย์จะมาอธิบาย เรื่อง ดาวย่อยที่มีความอันตราย ครับ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ทำให้เกิดปัญหาในการมีคู่ครอง หรือครอบครัว

ดาวหม่อมึ้งกั้ว คำทำนายว่า รอคู่ไม่มีเวลากลับ หรือ รอบคู่ไม่รู้วันกลับ
ดาวนึ่งฮ้วงฮู คำทำนายว่า มักมีอุปสรรคให้สามี และครอบครัว
ดาวน้ำฮ้วงซี คำทำนายว่า มักก่อปัญหาให้ภรรยา ก่อปัญหาให้ครอบครัว
ดาวเจ๊าะปั้ง คำทำนายว่า เรือนหอรอรัก จนเรือนร้าง
ดาวเต้งฮุง คำทำนายว่า แต่งใหม่ มีคู่ซ้อน แต่งงานซ้อน
ดาวกั้วสัวะ  คำทำนายว่า เป็นหม้าย กำพร้า มีคู่ครองไม่สมบูรณ์
ดาวเท๊าติ คำทำนายว่า มีภรรยาอีก มีเมียใหม่
ดาวไจ่เก่  คำทำนายว่า มีสามีใหม่ มีสามีอีก
ดาวทิ๊เซ๊าซิว คำทำนายว่า ทำลายวาสนาบ้านฝ่ายคู่ครอง กวาดล้างทรัพย์สิน เป็นคนแข็งกระด้าง กร้าวร้าว
ดาวกุกพั่วฉุ่ย คำทำนายว่า ทำลายวาสนาบ้านฝ่ายชาย ไม่อ่อนน้อม แข็งกระด้าง กร้าวร้าว
ดาวพั่วง้วย คำทำนายว่า ทำลายวาสนาบ้านฝ่ายหญิง ไม่อ่อนน้อม

ถ้าพื้นฐานดวงชะตาของเรา มีดาวเหล่านี้เกิดขึ้น บ่งบอกได้ว่า ตัวเราจะมีปัญหาในการมีครอบครัว หรือคู่ครอง ทำให้อยู่ด้วยกันได้ไม่ตลอดรอดฝั่ง มีอันต้องเลิกลากันไป

คัมภีร์พลิกชะตา เฉิน มู่ ชิว
https://chenmuqiu.com/